Když bývalo XIX. století

Ve jménu veřejné mravnosti

22. duben 1849

Noviny Proudhonovy „Le Peuple" protestují rázně ve jménu veřejné mravnosti a pravosti proti kandidatuře ženských do sumu národního. Paní Jeanne Deroin, ředitelka novin „Mínění ženských", vystoupla totiž co kandidátka pro sněm. Socialistské noviny Proudhonovy vyslovují se proti tomu mezi jiným takto: „Politická rovnost obojího pohlaví patří mezi sofizmy od logiky i od člověckého citu a přírody věci zavrhované. Muž spatřuje sice v té miře, v jaké se jeho rozum vyvinul, v ženské sobě rovnou nikoli ale a nikdy sobě podobnou bytost. Mezi mužem a ženou stává velkého bezdného rozdílu, který ženě vykazuje docela rozdílné zaměstnání a snažení v životě společenském. Žena, abychme přesně mluvili, není tovaryškou nebo spojencem muže, nýbrž jest jeho nedotknutelnou polovicí, která spolu s ním tvoří jedinou a tutéž osobnost, a tato jeví svůj politický výraz v rodině. Rodina měla by být jediná osobnost, které by se přiznalo veřejného práva.

Zdroj: Národní Noviny č. 95, 22.4.1849