Když bývalo XIX. století

Pastouška v Pelhřímově

24. duben 1849

Z Pelhřímova. Roku 1829 byl obecní domek, nazvaný Pastouška, jistému Janu Duškovi emphitevsky veřejně zaprodán, na kterýžto kupec 146 zl. siř. jmenem zákupu dlužen zůslal. Poněvadž ale J. D. ani zákupné ani ouroky a činži dlouhá leta neplatil, a dluh důchodenský mimo zákupného na 113 zl. stř. zrůst, a domek pustnout nechával, byl důchodenský úřad z této příčiny přinucen, tento dluh v právní cestě dobývati a na prodaj tohoto domku tlačili.

Třikráte se na tento domek právní prodaj držel, a když ani při čtvrtém prodaji žádného kupce nebylo, jenž by byl odhadní cenu 270 zl. stř. podal, byl důchodenský úřad, aby obec do škody nepřišla, správněn, koupiti tento domek k ruce měslské obce za obhadní cenu.

Po srážce důchodenského dluhu pr. 113 zl. a dlužného zákupného pr. 146 zl. zbylo Janu Duškovi, a poněvadž on i s manželkou později zemřel, jeho pozůstalému nezletilému sirolku z celé tržní sumy toliko 11 zl. stř.

Tento domek byl hned po koupi od obce vypraven, k ruce obce pronajat, klerážto roční činže vlaslní cenu tohoto domku na 600 zl. stř. zvýšila.

Když po udělení konstitucí městská radda sesazena byla, a věc tato v sezeni k řeči přišla, jednohlasně se usnesla, sirotkovi všecky částky důchodenského dluhu, jenž vlastně z povinností tohoto domku nepovstaly, jakož taxy, pokuty atd. odepsali, roční činži po srážce běžících výloh každoročně od pravého dluhu odrážeti a svým časem domek čistý pozůstalému sirolku zase odevzdati.

Tento chvalitebný čin jest patrný důkaz, jak spravedlivě, šlechetně a povážlivě zdejší městská radda ve svém nyní neobmezeném jednání pokračuje, začež jí ve jménu sirotka se veřejně děkuje.

Zdroj: Národní Noviny č. 96, 24.4.1849