Když bývalo XIX. století

Pivovár v Kolíně do nájmu

17. duben 1849

Pivovár a právo kořalní v Kolíně nad Labem.

Právovárečné měšťanstvo v Kolíně oznamuje, že zdejší městský ve varu 32 a půl sudu mající pivovár s potřebným nádobím a bytem, pak právo kořalní na tři po sobě jdoucí roky, a sice od 1. listopadu 1849 až do 31. října 1852 dne 21. května b. r. o 10 hodinách ráno vo zdejším radním domě veřejně proti vyššímu podání do nájmu se dá, k čemuž se ti, jenž v nájem vejíti chtí, s tím dalším doložením zovou, že u týkající výminky v radním domě zde nahlédnouti se může.

Dáno v Kolíně dne 17. dubna 1849.

[Poznámka: pivovar byl zrušen 1911]

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849