Když bývalo XIX. století

Sňatky, porody, zemřelí

26. duben 1849

Za vojenský rok 1848 vešlo v sňatek manželský v Čechách, a sice na venkovu 34.891 párů, v Praze 1023; ouhrnkem 35.914.

V poměru k roku 1847 stalo se r. 1848 sňatků manželských na venkově o 1494 více, v Praze ale o 120 méně; v celku o 1374 více.

Dítek narodilo se r. 1848 spolu s narozenými za mrtva na venkovu 149.214, v Praze 5958; pospolu 155.172.

Z těchto bylo pohlaví mužského na venkovu 76.838, v Praze 2936; pospolu 79.774.

A pohlaví ženského na venkovu 72.379, v Praze 2995; pospolu 75.374.

Dítek mrtvých narodilo se na venkovu 2560, v Praze 240; pospolu 2800.

Srovnáním porodů roku 1847, vymísíce dítky mrtvě zrozené shledáváme porodů méně na venkovu o 10.310, v Praze o 219; pospolu o 10.539 méně.

Zavražděni byli na venkovu 73, v Praze 3; pospolu 76.

Srovná-li se počet rokem 1848 zrozených k počtu zemřelých, vysvítá, že se narodilo lidí více než zemřelo na venkovu 13.518, v Praze 245; pospolu 13.763.

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849