Když bývalo XIX. století

Noviny v Anglii

26. duben 1849

Dle výkazu kolkovního ouřadu upotřebováno v roku 1848 v Anglicku kolků po jednom penny 67,476.768 za noviny, za přílohy kolků 8,704.236 po půlpenny; v Skotsku 7,497.064 kolků po jednom penny a 176.854 po půlpenny; v Irsku 7,028.956. Od roku 1842 vystoupil počet výtisků novin v Anglicku od 50,088.175 na 67,476.768. V Londýně vychází nyní 150 novin. V provinciích vychází v Anglicku 238 novin.

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849