Když bývalo XIX. století

Poukázky Löbbeckovy a Lindheimovy továrny

25. duben 1849

K povšimnutí!

Podepsaná vidí se pohnuta, aby poukázky vydané od ní na 10 a 20 kr. nazpět vzala z obchodu a žádá všechny, kteří je mají, aby si je nejdéle do 20. máje t. r. u ní za bankovky myměnili. Spolu buď jedenkazdý před přijetím zfalšovaných nebo nápodobených poukázek varován, poněvadž tyto žádným spůsobem přijímány nebudou.

V Mal. Skalici 25. dubna 1849.
Löbbeckova a Lindheimova
továrna na bavlnu.

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849