Když bývalo XIX. století

Boje v Pendžabu

17. duben 1849

Z Bombaye 17. dubna. Noviny „Bombay Times" přinášejí ouplnou zprávu o posledním boji v Pendžabu, na základě ouředních zpráv. Po nešťastné bitvě u Chillianvalla na řece Dželum, leželo anglické vojsko skoro měsíc v opevněném táboru. Sikhové leželi též táborem na blízku Angličanů, i vybíhali často na Angličany, dráždili je k boji a znepokojovali jich picovníky. Angličané však nechtěli se pustiti v boj, dokud by nedostali posily.

Najednou opustili Sikhové tábor, obešli Angličany i poslavili se u městečka Gudžerat, 17 míl za zády Angličanů. 15. února opustili též Angličané tábor a postavili se u Lussurie, nedaleko od nepřítele. Zatím se blížil generál Whish s vojskem z Multan ku pomoci.

Oddělení Sikhů přešlo přes řeku Tženab, 16. však přešlo anglické vojsko a přinutilo je ku pochodu nazpět.

17. se přiblížil lord Gough až k nepříteli, a když 20. všecko své vojsko sestředil, strojil se k bilvě. Vojsko Sikhů bylo asi 60.000 (však jen 15.000 mužů řadového vojska) mužů silné asi se 60 děly a stálo v půlkole u Gudžeratu. Mezi obojím vojskem byla veliká rovina. 21. stály vojska proti sobě. Angličanů bylo 35.000 se 100 hrubými děly. Bitva začala hrubou střelbou v prospěch Angličanů, neb Sikhové měli jen 6 - a 8liberky, které hrubé střelbě anglické odolati nemohly. Anglická pěchota na to s prospěchem postoupila proti Sikhům, neb koule z děl a kartáče ji podporovaly. V jízdě měl nepřítel převahu, však i Angličané se statně drželi. Kartáče rozplašily konečně nepřítele, a anglická pěchota opanovala outokem s bodáky všecky posice nepřítele. 53 děl a celý tábor dostal se Angličanům za kořist. Druhého dne stihaly jednotlivé sbory nepřítele a 25. se podrobil Radža Šír Singh a prosil o pokoj. Anglicko připojí nyní nejspíš celý Pendžab ke své říši.

Hlavní voj pod lordem Goughem odebeře se nyní k Lahore a k Ferošpuru, kde generál-guvernér Dalhusie nyní mešká.

Kořist anglického vojska v Multanu obnáší ¾ mil. liber sterl. (7 mil. zl. stř.).

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849