Když bývalo XIX. století

Pražská kapitola

2. květen 1849

Dovídáme se právě, že zadala zdejší Pražská kapitola žádost k ministerstvu, aby mohla opět jako za starodávna sama ze svého středu voliti arcibiskupa.

My zde nechceme historickým spůsobem probírati, jak dalece pravda jest ono „opět jak za starodávna", ale používáme jenom příležitosti této, abychom místo kněžstva i ostatního katolického lidu v Čechách pozdvihli hlasu svého proti takové choutce naší důst. kapitoly. Má-li již arcibiskup dle starocírkevního obyčeje volen býti, tuť ovšem nepostačují hlasové několika infulovanců, kteří k tomu ještě sami sebe volí, a nejsouce od nikoho jiného zvoleni, nemohou býti považováni za důvěrníky katolického lidu. Nyní alespoň zajisté můžeme tvrditi, žeby ten arcibiskup, kterého by většina naší nynější kapitoly vyvolila, jistě nebyl oblíben u lidu a kněžstva. (To budiž řečeno se vší úctou k několika oudům zdejší kapitoly.)

My nevíme, jak dalece by našemu kněžstvu dovolovaly nynější okolnosti a podrobenost jeho ozvati se též o této důležité otázce, a prozatím také nechceme určité mínění vysloviti v tom přesvědčení, že ministerstvu jistě ani nenapadne uposlechnouti vůli kapitoly Pražské v tomto pádu.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849