Když bývalo XIX. století

Peněžní poukázky J. H. Comperta

1. květen 1849

K povšimnutí!

Následkem vys. presidialního oznámení od 23. dubna mají všechny od soukromých vydané 10-, 20-, 5- a 3krejcarové poukázky v běhu jednoho měsíce, počínajíc ode dne oznámení toho, vyměněny býti; poněvadž jsem já v měsíci prosinci 1848 také vydal 10-, 20-, 5- a 3krejcarové kusy poukázek, a tytéž i jinde než ve zdejším okolí obíhají, oznamuji, že je od dnešního dne vyměňuji, ihned každou obnášku vyplácím a za jednotlivé 10-, 20-, 5- a 3krejcarové zboží vydávám. Žádám tedy všechny ty, jenž poukázky ode mne vydané maji, aby je nanejdýl do 30. května na mně k výměně odeslali.

V Mnichovu Hradišti 1. kvělna 1849.
J. H. Compert

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849