Když bývalo XIX. století

Sardinská válka

4. květen 1849

Škoda, již Rakousko válkou sardinskou utrpělo, obnáší asi 70,000.000 zlatých, a sice byly příjmy zmenšeny o 10,000.000 zl., vydání ale na vojsko zvětšeno o 30,000.000 zl.; škoda na aerárních statcích obnáší 10,000.000 zl., privátní škody 10,000.000 zl., ozbrojení vojska 10,000.000 zl.

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849