Když bývalo XIX. století

Amerikánské domy

5. květen 1849

O důkladnosti amerikánských domů vypravují noviny „Boston Herald" tyto šprýmy. „Jeden pán si najal v Novém Yorku nový dům a opřel se po obědě, jak to obyčejně Amerikáné činívají, se svou židlicí po zpátku o zeď, aby mohl pohodlně vykouřiti doutník. Na neštěstí musil kýchnouti, zeď se tomuto otřesení podala a nebohý pán vypadl na ulici; nepadl však na hlavu a mnoho si neudělal. Na to zavěsil domácímu pánu proces na krk, byl ale od soudu odmrštěn, poněvadž prý měšťan v Novém Yorku znáti má nebezpečenství, které z toho pojde, když se o zeď v novém domě opře. Jiný pán opět usnul po obědě, maje hlavu na zdi položenou; najednou se probudil bolestí a cítil, že mu hřebík ze zdi do hlavy leze; soused totiž zarážel si hřebík do zdi, aby na něj pověsil obraz, a on se dostal až do hlavy."

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849