Když bývalo XIX. století

Pražská měšťanská plovárna

6. květen 1849

Hlavní ředitelstvo Pražské měšťanské plovárny rozhodlo nedávno zadanou žádost Pražského studentského výboru strany použití plovárny od studentů takto: Pro nuznější studenty Pražské university a techniky snižil se honorár za cvičeni v plování na 4 zl. stř. (místo 8 zl. stř.) a částka, která se má složit za použití plovárny od takových nuzných studentů, kteří již plovat umějí, — na 2 zl. stř. (místo 4. zl. stř.) Zároveň odevzdalo hl. ředitelství studentskému výboru 20 lístků, aby byly rozdány mezi nejchudší studenty, kteří na poukázání lístků bezplatného cvičení oučastni se stanou; taktéž zdarma 20 lístků pro chudé studenty v plování již vycvičené.

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849
[Praha, 1849]