Když bývalo XIX. století

Časopisy české roka 1849

10. leden 1849

Potěšitelným znamením, jak živý je u nás v Čechách duševní život, je veliký počet časopisů z většiny zcela nově povstalých.

Politických novin máme: Noviny Lípy Slovanské, (red. pp. Sabina a Vávra), Pražské Noviny (red. p. Erben), Večerní List (red. p. Knedelhans-Liblinský), Občanské Noviny (red. p. Emmanuel Arnold), Obecní List (red. p. Dr. Pichl), Občan (red. kněz Štulc), Pražský Posel (vyd. a red. Jar. Pospíšil, spolured. K. Vít Hof), Vlastenecký Denník (red. p. Kramerius) a Národní Noviny.

Duchovní: Časopis pro katolické duchovenstvo (red. kněz Jirsík), Blahověst (red. kněz Štulc), Českobratrský Hlasatel (red. pastor p. Růžička a Košut).

Vědecký: Časopis Českého Museum (red. p. Vocel)

Řemeslnický: Řemeslnické Noviny (red. p. F. Kop).

Hudební: Cecilia (red. p. Krejčí).

Učitelské: Posel z Budče (red. p. Šumavský), Lehrerbothe (oboujazykový, red. p. Mosig).

Beletristické: Včela (red. p. Knedelhans-Liblinský), Concordie (oboujazykový, red. p. Tatzauer).

Satyrický : Šotek (red. K. Havlíček).

Na venkově také vycházejí, jako v Král. Hradci, časopisové čeští.

Na Moravě vycházejí: v Brně Moravské Noviny (red. pp. Fr. Klácel a Šembera), v Holomouci Holomoucké Noviny s přilohou Konstituční Posel (red. p. Hanuš).

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849