Když bývalo XIX. století

Brittické museum

12. květen 1849

Dle statistických zpráv na rok 1848 o brittickém museum byl tento znamenitý ústav navštíven od 897.985 osob; sbírek tamních bylo k studiím použito od 65.867 osob. Příjmy obnášely 53.999 lib. sterl., po zapravení potřebných vydání zbylo 4154 lib. sterl. Na knihách přibylo 26.075 svazků nových kněh, 2420 kusů starožitnin (mezi nimi i assyrské), 2767 mincí a medaillí atd. Tam se též nachází nejznamenitějši poklady z orientální literatury.

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849