Když bývalo XIX. století

S Francouskem stala změna

13. květen 1849

O nynějším Francousku píše jistý Polák svému příteli takto: „Neuvěříš ani, jaká se s Francouskem stala změna; jak tu nenávidějí všelikou revoluci, jak potupují každé pohnutí v Evropě, jak sympatují s Radeckým a odsuzují Uhry. Jiné smýšlení nepozoruješ tady, leda v některých krvežíznivých klubbech. Z toho také pochopíš, jak snadnou vláda má tu práci, ačkoliv nemá právě řečníků, nemá žádných lidí populárních ani orgánu jakého mimo komor. Ale všeho toho ji není podnes zapotřebí; všechno co chce, je ji volno, všichni ji podporují. Francousko zajímá se nyní jediné záležitostí sociální; což mu do všeho jiného."

Zdroj: Národní Noviny č. 113, 13.5.1849