Když bývalo XIX. století

Statistiku odbíratelů Vídeňských novin

18. květen 1849

Konst. list podává tuto statistiku odbíratelů Vídeňských novin: Presse se tlačí pravidelně 14.500 výtisků, a někdy se přitiskuje nad to 500 — 1500 na prodej jednotlivých čísel. Ostdeutsche Post má 5500 výtisků. Wiener Bote potřebuje 7000 výtisků. Soldatenfreund 3500. — Oesterreichischer Kurier a Geissel vycházejí po 1400 a 1200 výtiscích. Fremdenblatt 1500-2000. Volksbote 1400. Volksblatt 750. Lloyd 2200. Oesterreichischer Korrespondent 1200-1500. — Z počtu předplatitelů se soudí, že noviny mající směr více méně svobodomyslný se čtou asi v 30.000 výtiscích, noviny pak výrazně zpátečnické mají asi 10.000 odběratelů.

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849