Když bývalo XIX. století

Generál sir Robert Wilson zemřel

9. květen 1849

Generál sir Robert Wilson zemřel dne 9. května. Ve francouských vojnách byl diplomatickým jednatelem Anglicka v Petrohradě a v hlavním stanu spojených mocností, r. 1815 osvoboditelem města Lavalette na Maltě od Francouzů, r. 1818 spolubojovníkem Bolivarovým v jižní Americe, později oudem opposiční strany v dolejší sněmovně v Londýně a konečně guvernérem v Gibraltaru. Roku 1821 byl propuštěn ze služby, poněvadž zastával královnu Karolinu, až jej král Vilém IV. opět v ouřadu potvrdil. Ozdoben téměř všemi evropejskými řády, pozbyl jich, když roku 1923 vstoupil do služby španělských kortesův.

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849