Když bývalo XIX. století

Mincovna

16. leden 1849

V mincovně panuje ustavičně největší činnost. Od února m. r. až ledna t. r. razilo se 12 milionů dvacetníků, půl milionu tolarů, zlatých a měďáků, a také tolik šestáků. Těchto posledních mají se razili půl čvrta milionu.

V této znamenité dílně na peníze pracuje asi 400 lidí. Dělníci, kteří jenom na čas pracují, dostávají denně 40 kr. na stř., stálí dělníci dostanou 45 kr. stř., a řemeslníci umělecčejší, jakož jsou vrtačové, zámečníci, kováři a truhláři, dostávají po 1 zl. stř. Mimo to jsou za noční hodiny zvláštní výdělky.

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849