Když bývalo XIX. století

Cena za černé otroky

20. květen 1849

Cena za černé otroky v severní Americe zdá se že vstupuje. V nejnovějším čase bylo placeno za otrokyni 2700 franků a za otroka 3200-3400 fr.

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849