Když bývalo XIX. století

Tarif cis. ruských a rusko-polských peněz

20. květen 1849

O penězích ruských.

Tarif cis. ruských a rusko-polských zlatých, stříbrných a měděných peněz:

Cís. rus. zlaté peníze
v rak. penězích
Imperiály po 10 rublích    15zl. 41 kr.stř.
půl imperiály po 5 rub.    7 " 50½ " "
 
Rusko-polské zlaté peníze
50 zlatých    11zl.45½kr.stř.
25 zlatých (také dukáty nazvané)    4 " 52¾ " "
Imperiál 3rubl     4 " 42¼ " "
 
Cis. rus. stříbrné peníze
1 rubl po 100 kopejkách     1zl. 32¼kr.stř.
půl rublu po 50 kopejkách     - " 46  " "
čtvrtrublu po 25 kopejkách     - " 23  " "
1/5 rublu po 20 kopejkách     - " 18½ " "
1/10 rublu po 10 kopejkách     - " " "
1/20 rublu po 5 kopejkách     - " " "
 
Rusko-polskě stříb. peníze
1½ r. nebo 10 złotých     2zl.18½kr.stř.
¾ r. nebo 5 złotých     1 " " "
15 kopejek nebo 1 złotý     - " 13¾ " "
20 kopejek     - " 18½ " "
10 kopejek     - " " "
5kopejek     - " " "
 
Cis. rus. měděné peníze
1 3kopejka     -zl.kr.stř.
1 2kopejka     - " " "
1 1kopejka     - " " "
půl kopejky     - " ½ " "
čtvrt kopejky     - " ¼ " "
 

Tarif c. kr. rak. mincí
Souverainsd'or á 13 zl. 20 kr.     8stř. rublů66¼kopejek
půl-souverainsd'or á 6 zl. 40 kr.     4 " 33 1/8 "
dukát po 4 zl. 30 kr.     2 " 92 3/8 "
křížový tolar po 2 zl. 12 kr.     1 " 43 "
tolar po 2 zl.     1 " 30 "
zlatý     - " 65 "
dvadcetník     - " 21 3/8 "
desetník     - " 10¾ "
šesťák     - " "
pětník     - " "
grošíček     - " "
 

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849