Když bývalo XIX. století

Pronájem pivováru v Bohdánči

13. květen 1849

Pivovárečné měšťanstvo v Bohdánči tímto v známost uvádí, že zdejší ve varu 19¼ sudů mající pivovár na 3 po sobě jdoucí roky, a sice od 1. listopadu 1849 až do 31. října 1852 dne 19. června t. r. o 10 hodinách ráno ve zdejším radním domě veřejně proti vyššímu podání do nájmu se dá, k čemuž se ti, jenž v nájem vejíti chtějí, s tim doložením dorozumují, že výmínky k tomuto pronajmutí u oučetvedoucího poklad. pivovárské F. A. Pešky zde nahlédnouti se mohou.

Dáno v Bohdánči dne 13. května 1849.

Zdroj: Národní Noviny č. 122, 25.5.1849