Když bývalo XIX. století

Pronájem pivovaru města Kostelce nad Labem

30. květen 1849

Od magistrátu města Kostelce nad Labem se v známost uvádí, že zdejší městský pivovár 24 a čtvrt sudů ve varu obsahující na 6 roků a sice ode dne 1. listopadu 1849 az do 31. října 1855 ve veřejné licitaci dne 27. června r. t. v 9 hodin ráno v zdejším radním kanceláři propachtován bude, k čemuž se s tím doložením pozvání činí, že zaručení ustanoveno jest na 200 zl. stř., a že svobodno stojí výmínky k tomuto pronájmu ve zdejším radním kanceláři nahlédnouti.

Dáno 19. května 1849.

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849