Když bývalo XIX. století

Pocestní do Ameriky.

30. květen 1849

J. H. P. Schröder, nákladník lodní v Bremenu, vypravuje dne 1. a 15. dne každého měsíce nejlepších a nejjistějších rychle plovoucích lodích do New-Yorku, Baltimore a Philadelphie, na jaře a na podzim do New-Orleansu. Podepsaný je zplnomocněn, aby v nejlevnějších cenách uzavíral plavni smlouvy; bližší vědomosti (franko) podává
C. F. Poppe,
Koňský trh, číslo 833.

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849