Když bývalo XIX. století

Telegraf přes moře

15. leden 1849

Z Londýna 15. ledna. První pokusy, vésti telegraf také přes moře, vypadly velmi dobře. Přece však se myslí, že výlohy a obtíže tohoto podniknutí, aby se pevnina spojila takovýmito telegrafy s Anglickem, budou větší, nežli výhody z toho vyplývající. Tyto pokusy byly před se vzaty ve Folkstore pod ředitelstvím Walkera. Jedna parní loď poploula dvě míle do moře, táhnouc za sebou drát pod vodou k tomuto cíli připravený. Jeden konec drátu byl spojen s telegrafem Londýnským , druhý s telegrafickým nástrojem na lodi. Když se spojení stalo mezi lodí a Londýnem, byl výsledek pokusu nepříznivější.

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849