Když bývalo XIX. století

Spočtení domů města Vídně

24. leden 1849

Město Vídeň má dostati nové spočtení domů podle přikladu Londýna a Paříže, které bude mnohem lepší nežli posavádní spůsob, číslovati domy. V každé ulici začne se s číslem prvním, domy na pravé straně ulice dostanou čísla rovná, na levé pak čísla nerovná. Zřízení toto bude mít veliké výhody; jednotlivý dům najdeš pak i v noci bez velikého hledání, kdežto posud nezkušený kolik ulic sběhati musíval.

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849