Když bývalo XIX. století

Poslancové na sněmu říšském

26. leden 1849

Zde podáváme výkaz všech poslanců, jejich stav, pak místo, které ve sněmu zaujímají.

Ministerstvo:

Felix kníže z Schwarzenberka, president ministerní raddy, ministr záležitostí zahraničních a domu císařského

František hrabě Stadion , ministr záležitostí domácích a veřejného vyučování.
Alexander Bach, ministr spravedlnosti.
Filip baron Krauss, ministr financí.
František baron Cordon, generálmajor, ministr války.
Rytíř Bruck, ministr obchodu a staveb veřejných.
Ferdinand šlechtic z Thinnfeldu, ministr orby a hornictví.
František baron Kulmer, ministr bez portefeullu.

President sněmu:

František Smolka, poslanec polský.

Zapisovatelé:

1. Ignác Štreit, poslanec moravský.
2. Lukáš z Cwikle, posl. tyrolský.
3. Karel Ulepić, posl. ilirský.
4. Kduard baron Cavalcabo, posl. štýrský.
5. Karel Wiser, posl. horno-rakouský.
6. Karel hrabě Gleisbach, posl. štýrský.

Poslanci:

Z Čech.
(90 poslanců.)

Bek Antonín, doktor práv v Třeboni, pravice
Binninger Josef, radda magistrátní v Dolních Kralovicích, pravice
Borrosch Aloys, kněhkupec v Praze (IV. okres), levice
Brauner František, doktor práv v Přešticích, pravice
Deym Vojtěch, v Bydžově.
Dotzauer Adolf, lékárník v Heinesgrünu, levice
Dušek František, purkmistr v Táboře, pravice
Eckl Ondřej, advokát z Bezdružic, levice
Fleischer Václav, dokl. lékařslvi v Šluknově, pravice
Forster Ferdinand, krimin. aktuár v Chebu, levice
Frost Václav, kněz v Bilé Vodě, pravice
Geissler Jiří, majitel hospodářství v Žamberku, pravice
Haimerl František, professor v Loktu, levice
Hašek František, majitel hospodářství v Budějovicích, pravice
Hauschild Ignác, doktor práv ve Vysokém Mýtě, pravice
Havelka Matěj, radda magistrátní v Čáslavi, pravice
Havlíček František, kandidát práv v Nové Kdyni, pravice
Helfert Josef, doktor práv, podsekr. v minist. vyučování, v Tachově, pravice
Huscher Jiří, majitel přástevny, v Chebu, levice
Jelen Aloys, registrant při gubern. archivu ve Vlašimi, pravice
Jonák Eberhard, doktor práv v Brandýse, pravice
Kaim Jan, majitel hospodářství v Krumlově, levice
Kaubek Jan, professor v Písku, pravice
Kaulich Václav, obchodník v Brounově, pravice
Klaudy Karel, doktor práv, v Kutné Hoře, pravice
Král Josef, dokt. lék. v Rakovniku, pravice
Kratochvil Jan, kněz v Březnici, pravice
Kromer Fedor, ouskultant při soudu zemském, v Kamenici, levice
Kučera Anlonín, radda magistrátní v Příbrami, pravice
Leberl Josef, majitel hospodářství, v Ronšperku, levice
Lhota Jan, radda magistrátní v Hořicích, pravice
Löhner Ludvík, šlechtic, dokt. lék., v Žatči, levice
Loos Josef, konsistorní radda v Kouřímě, pravice
Mokrý Antonín, měšťan ve Vodňanech, pravice
Mucha Jan, kasír krajský v Klatovech, pravice
Nadler František, doktor lék. v Kadani, levice
Nebeský Václav, redaktor, v Nových Benátkách, pravice
Neuberk Jan, rylíř, přivátník v Berouně, pravice
Palacký František, historiograf zemský v městě Praze, pravice
Paul Ignác, sekretář při spořitelně v Jabloni, levice
Pávek Ignác, dokt. práv v Landškrouně, pravice
Pinkas Adolf, advokát v městě Praze, pravice
Plaček František, krajský sekretář v Chrudimi, pravice
Pokorný Eduard, úředník při spořitelně v Mostě, pravice
Poláček Vilím, dokt. práv v Jablonci, levice
Presl Jan, professor v Novém Knině, pravice
Přibil Antonín, vrchni a právní v Benešově, pravice
Pulpán Václav, majitel hospodářství v Pardubicích, pravice
Reichert Jiří, rolník v Hradci Králové, pravice
Reichl-Fickl Josef, majitel hospodářství v Teplicích, levice
Reiss František, dokt. lék., v Trutnově, levice
Richter František, advokát v České Lípě, levice
Rieger František, doktor práv v Železném Brodě, pravice
Riegl Jan, professor v Polšleině, pravice
Robl Antonín, mlynář v Budějovicích, pravice
Bozsypal Jan, kněz ve Vimberku, pravice
Sadil Libor, pens. vrchni v Brodě Německém, pravice
Sidon Jan, katecheta gymnas. v Jičíně, pravice
Sieber Ignác, advokát v Jachimově, levice
Staněk Václav, dokt. lék. v Zlonicich, pravice
Strádal Augustin, dokt. práv v Libenavě, levice
Šantl Jan, justiciár v Chlumci, pravice
Šedivý Leopold, majitel hospodářství v Říčanech, pravice
Šembera Vincenc, justiciár v Pelhřímově, pravice
Scherl Felix, komorní rada v Sušicích, pravice
Schönhansl Josef, poštovský v Horažďovicích, pravice
Schopf Václav, ouditor v Žlutících, levice
Schütz, právní v Jindřichovu Hiadci.
Schützenberger Jos., lékárník v Kaplici, pravice
Škoda František, dokt. lék. v Plzni, pravice
Šlamm Ferdinand, dokt. práv v Lovosicích, levice
Štark Antonín, šlechtic, majitel statku ve Stříbře, levice
Štiebitz Karel, adjunkt při soudu v Plaších, pravice
Štrobach Antonín, c. k. appellační rada v městě Praze, president.
Thiemann Fridrich, vrchni a právní v Bumburku, levice
Tomek Václav, spisovatel v Opočně, pravice
Tomíček Karel, dokt. práv v Jilemnici, pravice
Trojan Aloys, doktor práv ve Velvařich, pravice
Tyl Kajetan, spisovatel v Unhoští, pravice
Uchatzy Karel, vrchní ve Fridlantě, levice
Umlauft Jan, úředník, v Litoměřicích, levice
Watzel František, purkmistr, ve Vrchlabí, levice
Věženský Jan, řezník v Mladé Vošici, pravice
Věžnický Konrád, purkmistr v Náchodě, pravice
Vocel Erasim, spisovatel v Poličce, pravice
Zimmer Karel, dokt. lék. v Děčíně, levice
4 poslancové schází, totiž z okresu Humpoleckého, Boleslavského. Libereckého a Litomyšlského.

Z Moravy a Slezska.
(48 poslanců.)

a) Z Moravy.

Behar Jan, majitel hospodářství z Rejce, pravice
Beck Josef, doktor práv z Telče, pravice
Bittner Jan, doktor v lékařství ze Záhřebu, levice
Boese Ferdinand, rychtář a majitel gruntu v Hradisku, pravice
Brázdil Viktor, abs. právník v Holešově, pravice
Demel Josef, abs. právník z Prostějova, pravice
Dvořák Jan, majitel hospod. v Kunstátě, levice
Feifalík Jan, magistrátní radda v Brně, ve Šternberku, levice
Francl František, měšťan v Krumlově, pravice
Ganzvohl František, doktor práv v Budčovicích, pravice
Holzknecht Ignác, měšťan v Mikulově, levice
Hönig Jan, professor ve Vídni, v Usově, levice
Höbner Anlonin, m. st. gubern. sekretář ve Znojmě, pravice
Kovář Dominik, měšťan a kupec v Kořími, pravice
Kučera Josef, hospodský ve Velké Mezříči, levice
Mayer Kajetan, advokát v městě Brně, I- 37.
Musil František, radní protokol, při m. st. zemském soudu v Pavlovicích, levice
Nezveda Josef, abs. právnik v Mor. Budějovicích, pravice
Ohéral Jan, redaktor v Kroměříži, pravice
Praschak Aloys, doktor práv v Uh. Hardišti, pravice
Procházka Václav, řezník v Novém Městě levice
Rahn Antonín, majitel kamenouhelných dolů v Reihradě, levice
Reimershofer Jan, kupec ve Vyzovicích, levice
Richter Karel, advokát na panství Jihlavském, pravice
Robert Florentin, majitel fabriky na cukr v městě Brně, pravice
Byl Josef, dokt. filos. a práv v Kyjově, pravice
Schuster Vilím, syndikus v Příboru, pravice
Selinger Engelbert, prof. ve Vídni, v městě Šternberku, levice
Sitka Jakub, advokát v městě Jihlavě, levice
Štáfa František, výměnkář v Konici, levice
Streit Ignác, magistr, radda v Jihlavě, v Rudě, zapisovatel levice
Szábel Baltasar, obchodník v městě Holomouci, levice
Telčík Jindřich, zákupní rychtář ve Fulneku, pravice
Wagner Karel, fabrikant pláten v Unčově, levice
Weigl Antonín, zákupní rychtář v Mor. Třebové, levice
Vítek Martin, majitel hospodářství v Uh. Brodě, pravice
Zapletal Jan, majitel hospodářství v Hranicích, pravice
1 poslanec schází.

b) Ze Slezska.

Beinhauer Antonín, doktor v lékařství v Bilovci, levice
Hein František, advokát v městě Opavě, levice
Hodurek Karel, měšťan v Těšíně, levice
Kudlich Jan, absolv. právnik v Benešově, levice
Latzel Josef, majitel statku ve Vidné, levice
Motyka Josef, pens. ouditor setník ve Fridku, pravice
Schneider Karel, pastor v Bílsku, levice
Sterz Max, majitel hospodářství v Krnově, levice
Stieber Vincenc, zákupní rychtář v Polské Ostravě levice
Weiss Josef, fabrikant ve Vrbně, levice

Z Haliče, Vladimirska a Bukoviny.
(108 poslanců.)

Andrusiak Hryn, majitel hospod, ve Škole, pravice
Betkowski Nikodém, dokt. v lék. ve Věličce, levice
Bielecki Adam, řim. kat. farář, v Rymanově, pravice
Biliński Severin, šlechtic, přivátník v Gliňanech, levice
Bloński Cyrill, ř. k. farář v Jablonově, pravice
Bodnar Michal, majitel hospod, v Radouci, levice
Bogdas Tomáš, majitel hosp. v Tarnově, pravice
Borkowski Alexander, hrabě, statkář, ve Lvově, levice
Buszek Michal, měšťan, v Starém Sandči, pravice
Cepiel Šebaslian, majitel hospod, v Mělcí pravice
Dobrzański Alexander, šlechtic, řeck. k. farář v Sanoku, levice
Dolański Ludvík, šlechtic, advokát v Bobrce, levice
Dolinčuk Ivan, majitel hospod, v Sočavě (v Bukovině), pravice
Drausz Mikuláš, majitel hospodářství v Glogově, pravice
Duniewicz Edvard, statkář v Narajově levice
Durbasiewicz Jan, absolv. právnik, v Gorlicích, levice
Dylewski Marián, doktor práv ve Lvově, pravice
Dyniec Josef, majitel hospodářství v Sokalu, pravice
Dzieduszycki Alex., hrabě, statkář ve Slryji, pravice
Dzieduszycki Titus, hrabě, statkař v Kopečyncech.
Dziwakowski Jedrej, maj. hosp. v Žydačově, pravice
Furek Ftodos, maj. hosp. ve Skalatu, pravice
Gabrys Bartoloměj, statkář v Novém Sandči, pravice
Goj Štěpán, maj. hosp. v Zaleščykách, pravice
Gnidkowski Michal, farář ve Vojnilově, pravice
Harmacy Bazilej, maj. statku v Mikulincích, pravice
Hankiewicz Michal, farář a děkan v Radzichově, pravice
Helcel Ant. Zigmunt, dr. práv v Krakově, pravice
Hrehoruk Jos., maj. hosp. v Delatyně, pravice
Hubicki Karel, statkář v Olejově, levice
Hyciek Vojt., dr. lék. v Žyvci, levice
Jachimowicz Řehoř, ř. k. bisk. v Peremyšli, pravice
Janko Jindřich, statkář v Komárně, levice
Jaruntowski Jan, statkář v Sqdové Viszni, pravice
Kaňski Mikuláš, měšťan ve Gdově, levice
Kapuszczak Ivan, maj. hosp. v Solotvině, pravice
Kirski Vasil, maj. hosp. v Sadagoře, levice
Kobuczowski Česlav, šlechtic, statkář ve Zmigrodě, levice
Kobylica Lucian, maj. hosp. ve Višnici, levice
Konopka Josef, šlechtic, nájem, statku ve Skavině, levice
Kosakiewicz Šimon, farní vikář v městě Myslenicích, pravice
Koszowski Stan., statkář v Samboře, levice
Kozar Pánko, maj. hosp. v Žolkvi, pravice
Krainski Edmund, statkář v Dobromylu, pravice
Král Ant., gym. prefekt v Černovcích, levice
Krause Jan, privátní učitel v Jaroslavi, levice
Kruchowski Jan, maj. hosp. z Horodenky, pravice
Langie Karel, měšťan v městě Krakově, levice
Lejczak Matěj, maj. hospod, v Terebovli, pravice
Lesiuk Štěpán, maj. hospod, v Kolomyji, pravice
Leszczyński Julian, farní vikář v Krosně, pravice
Lewicki Řehoř, ř. k. farář a děkan v Zíočově, pravice
Lomnicki Jan, farář a děkan v Turce, pravice
Longchamps Řehoř, dr. lék. v Lipsku, levice
Macieszkiewiecz František, justiciár v Dorohobyči, levice
Machalski Max., dr. práv v Břesku, levice
Makuch Jan, farní vikář v Jordanově, pravice
Mannheimer Isák, kazatel israelský ve Vídni, v Brodech, levice
Marin Jan, dr. práv v Dynově, levice
Martini Jan, vojt. v Podhájcích, pravice
Mazurkiewicz Matiáš, maj. hosp. ve Zbaráži, pravice
Meisels Ben, rabín v Krakově.
Meyer Jiří, měšťan v Grodku, levice
Morgoc Vasil, maj. hospod, v Kocmanech, pravice
Mycewski Jan, šlechtic, dr. práv v Dorohobyči, levice
Mynarczyk Jos., maj. hosp. v Ketech, levice
Noskowski Karel, farář ve Vadovicích, levice
Nyczyporuk Řehoř, maj. hospod, ve Sňatyně, pravice
Pawlikowski Slanislav, maj. hosp. v Novém Trhu, pravice
Petrijscyn Hryn, maj. hosp. v Tysměnici, pravice
Pieczykowski Meliton, slalkář ve Křyvcech, pravice
Podlewski Valerian, rytíř, statkář v Kosově, levice
Popiel Michal, maj. hospod, ve Staré Soli, pravice
Posacki Konst., tfak (kostelní zpěvák), v Rozňatově, pravice
Potocki Alfred, hrabě (syn), maj. statku v iancutě.
Prokopczyc Eustach, gymnas. prof. v Mariampolu, pravice
Rab Jakub, maj. hosp. v Řešově, pravice
Ryszko Ivan, maj. hosp. v Kutech, pravice
Scibala Jos., maj. hosp. v Bobové, pravice
Sierakowski Vlad, rytíř, statkář v Sokolóvce, pravice
Skrzynski Ignác, rytíř, statkář ve Střížově, levice
Smarczewski Severin, rytíř, statkář v Rohatyně, levice
Smolka František, dr. práv, advokát v Lubačově, levice
Stadion František, hrabě, ministr, v Ravě, na minist. lavici,
Slasiowski Jan. maj. hospod, ve Břostku, pravice
Slawarski Jan, maj. hosp. ve Vinikách, pravice
Stobnicki Szczesny, statkář v Tymbaku, 1- 60.
Storc Jan, maj. hosp. v Pilzně, pravice
Szaszkiewicz Hrchor, řeck. k. farář v Monasteřiskách, pravice
Szeleszczyński Bonav., šlechtic, statkář v Ležajsku, levice
Tamowski J. Boh., hr., st. v Bozvadovč, levice
Timesz Řehoř, majitel hospod, v Černovcích, pravice
Trzecieski František, rylíř, statkář v Jasle, pravice
Walczyk Kazimír, majitel hospod, v Debici, pravice
Wěnkowski Cyrill, dr. liskální adjunkt v Javorowě, levice
Wierzchlejski Fr. X., rytíř, biskup římsk. k. v Peremyšli, pravice
Wojtowicz Albert, majitel hospod. v Dqbrové, pravice
Zajaczkowski Jos., šlechtic, komorník v Brzežanech, levice
Zbyszewski Cel., c. k. major v Lulovisku, levice
Zeiser Jan, majitel hospod, v Majdanu, pravice
Ziemialkowski Flor., dr. práv, v městě Lvově, levice
8 poslanců schází.

Z Dolních Rakous.
(37 poslanců.)

Bach Alex., ministr spravedlnosti, ve Vídni, na předm. Vídence
Bauer Jiří, mlynář v Bejdově nad Dyjí, levice
Brestl Bud., dr. fdosofie ve Vídni, na předm. Rosavě, levice
Dobblhof Ant., baron, 1. vicepresident v městě Vídni, levice
Eichler Jan, přivátník ve Seitenstetenu, levice
Fischhof Adolf, dr. lék. ve Vídni, na předm. Macleinsdorfu, levice
Frič Jiljí, řezník v Cistersdorfě, levice
Fussl Ferd., maj. hospodářství v Sv. Hipolyté, levice
Füster Ant., kněz a prof. ve Vídni, na předm. Mariahilf, levice
Goldmark Jos., dr. lék. ve Vídni, na předm. Schotlenfeldu, levice
Heigl Ondřej, maj. hospodářství v Dolině, levice
Krause Karel, maj. hosp. v Teplicích rak., levice
Kudler Jos., prof. ve Vídni, na předm. Laimgrube, pravice
Leithner Jan, maj. dvoru v Štokeravě, levice
Marcher Michal, maj. hosp. ve Velkém Encersdorfě, levice
Müller Jos., pens. setník ve Víd. Novém Městě, levice
Neumann Leop., prof., ve Vídni, na předm. Leopoldově, levice
Neuwall Alb., rytíř, kom. radda ve Vidni, na předm. Josef, levice
Purker Jos., maj. hospod, v Rohách, levice
Purlscber Adolf, kand. dr. lék. ve Vídni, na předm. Alserově, levice
Rauscher Ferd., maj. hosp. v Lavě, levice
Rigler Josef, maj. hosp. v Rajci, levice
Scherzer Jan, měšťan v klášteře Novohradském, levice
Schmitt František, advokát ve Vídni, na předm. Landstrasse, levice
Schuselka František, dr. práv v Berchtoldsdorfě, levice
Schwarzer Arnošt, šlechtic, spisovatel ve Vídni, na předm. Gumpendorfě, levice
Šteininger Tomáš, úředník ve Vitorazi, levice
Teufel František, maj. hosp. v Ipisu, levice
Thar Michal, maj. hosp. v Medlíku, levice
Violand Arnošt, rytíř, ousk. při soudu zemsk. v Korneuburku, levice
Wessenberg, baron, ve Vídni, na předm. Laimgrube.
Wildner z Maithsteina Ignác, advokát v Kremži, levice
Zopll František, kontrolor při nár. banku ve Vidni, na předm. Landstrasse, levice
4 poslanci scházejí.

Z Horních Rakous a ze Solnohradu.
(20 poslanců.)

Brandl Matěj, maj. hosp. v Nových Polích, levice
Halter Jos., konsist. sekretář v Solnohradé, levice
Herndl Matěj, kupec v Greinu, levice
Huemer Jan, maj. hosp. v Eferdinku, levice
Klausner Michal, maj. hosp. z Kirchhofu, levice
Kreil František, krajský v Cáhlově, pravice
Lasser Jos., rytíř, dr. práv ve Verfenu, levice
Leithner Michal, maj. hospod, v Urfaru, levice
Lindinger Jiří, maj. hospod, v Riedu, levice
Meindl Jiří, maj. hospod, v Mattinghofnu, levice
Meyer Michal, maj. hospod, ve Velsu, levice
Mitterndorfer maj. hospod, ve Štyru, levice
Peiller František, adjunkt při soudu v Celi nad jezerem, levice
Peyr Ant., fabrikant ve Voklabruku, pravice
Plass Jan, maj. hosp. v Ebelsberku, levice
Sontag Leop., maj. hosp. v Gmuntu, levice
Vacano Emil, assessor při úřadě horním v městě Štyru, levice
Wiesbauer Kašpar, maj. hosp. v Šerdinku, levice
Wiser Karel, advokát, zapisovatel 3.
1 poslanec schází.

Ze Štýrska.
(21 poslanců.)

Cavalcabo Eduard, baron, c. k. zem. radda v Hradci, zapis. 5.
Dominkuš Ond., důchodní v Pluji, pravice
Engelholer Mikuláš, nájemník statku v Lubnu, levice
Forcher Mikuláš, purkmistr v Judenburku, pravice
Gleisbach Karel, hrabě, stav. výbor ve Feldbachu, za, is. 6.
Halm Jos., maj. hospod, v Lipnici, levice
Konigshofer Karel, maj. hosp. v městě Hradci, levice
Krainz Jos., dr. práv v Slovinském Hradci, pravice
Mikl Jos., maj. statku v Gleisdorfě, levice
Miklosič František, dr. práv v Sv. Linhartu, pravice
Plicker František, okresní komissar v Rotenmanu, levice
Smreker Al., advokát v Lichtenvaldu, levice
Supanz Matěj, maj. hosp. v Celi, levice
Scheucher Al., maj. hosp. v Voitsberku, levice
Šturm Karel, maj. hosp. v Konici, pravice
Thinnfeld Ferd., šlechtic, ministr orby v okolí Hradeckém, g.
Trummer Petr, fiskální adjunkt v Hartberku, levice
Wiesenbauer František, prof. ve Vaitzi, pravice
Wojtěch František, vrchni ve Vildonu, levice
2 poslanci scházejí.

Z Ilirska.
(17 poslanců.)

Ambrož Michal, okresní komissar v Radolci, levice
Fluck Mauric, šlechtic, kom. prokurátor v Chočevi, pravice
Geier Jiří, obchodník v Neideku, pravice
Grašič Matouš, maj. hosp. v Novém Městě, levice
Janeš Jos., dr. práv ve Špitále, levice
Kaučié Matěj, advokát v Lublaně, levice
Lanner Tadiáš, maj. statku v Celovci, levice
Laufenštein Ant., c. k. krajský ve Višní Hoře, levice
Mathis Max. šlechtic z Treustadtu, advokát v Hermagoře, levice
Nagele Kaj., maj. hosp. v Sv. Vítě, levice
Rak Jos., c. k. appellační radda v Sv. Ondřeji, pravice
Scholl Josef, c. k. zemský radda v Běláku, levice
Sever Jan, maj. hosp. v Lokvě, pravice
Ulepié Karel, adjunkt při kom. prokur, v Postojně
3 poslanci scházejí.

V Pomoří.
(12 poslanců.)

Cerne Ant., maj. statku v Teržiči, pravice
Defranceschi Karel, c. k. radní protokolista v Pasíně, levice
Gobbi Ferd., dr. lék. v Terstu, pravice
Goriup Ant., komissar v Tolmině, levice
Hagenauer Jan, velkokupec v Terstu. levice
Madonica Ant., advokát v Kopru, levice
Pitteri Jan, dr. práv v Hradišti, levice
Spangher Jan, advokát v Hořici, pravice
Vidulié František, dr, práv v Chresu, levice
Vlach Jos., c. k. komorní radda ve Volusce, levice
2 poslanci scházejí.

Z Tyrol a Vorarlberga.
(19 poslanců.)

Bernadclli Petr, advokát v Rivě, pravice
Call Aloys, baron, c. k. dvorský radda v Meranu, levice
Clementi Karel, c. k. soudce zemský v Pergině, pravice
Festi Jos., hrabě, magistr, sekretář v Tridentu, levice
Gredler Ond., advokát v Schvazu, levice
Hasslwanter Jan, advokát, 2. vicepresident v Silianu. levice
Hellrigl Al., št., adjunkt při soudu krajinském v Bruneku, levice
Ingram Jan, baron, přivátník v Bočenu, levice
Klebelsberg Jeron., št., purkmistr v Innsbruku, levice
MalTei Jan, rytíř, maj. statku v Klesu, pravice
Pfretschner Norbert, dr. lék. v Hopfgartnu, pravice
Prato Jan, prof. v Roveredě, levice
Pretis Jan, appellační radda v Lavisu, levice
Ratz Kašpar, c. kr. soudce krajinský v Bregenci, levice
Strasser Aloys, zemský radda ve Viltenu, levice
Turco Šimon, baron, krajský komissar ve Valsuganě. pravice
Worz Jan, adjunkt při gub. regist. v Imstu, pravice
Zwickle Luk., št., adjkt. při soudu krajin, ve Feldkirchu, zapis. 4.
1 poslanec schází.

Z Dalmatie.
(11 poslanců.)

Androwič Mikuláš, maj. statku v Dubrovníku, levice
Filipi Josef, advokát v městě Zadru, levice
Grabovac Ant., pretor v Sign., levice
Ivichiević Štěpán, maj. statku v Makarsce, levice
Micheli Vitturi Šimon, št., maj. hospod., v městě Splitu, levice
Paitoni Fridrich, št., pretor v Splitu, levice
Petranović Theodor, adjunkt při pretuře, v Kníně, pravice
Petrović Spiridion, advokát v Zadru, levice
Plenković Pavel, pretor v Šibeníku, pravice
Badmilli Jan, dr. práv v městě Dubrovníku, levice
1 poslanec schází

Zdroj: Národní Noviny č. 22, 26.1.1849