Když bývalo XIX. století

Slesvík-Holštýn

24. leden 1849

Ze Slesvík-Holštýna 24. ledna. Koluje pověst, že Francousko, Anglicko, Rusko a Švédsko se opětně zaručily k nerozdilnosti Šlesvíka od Dánská; co na ní jest pravdivého, týká se jediné Ruska a Anglicka. Tyto dvě mocnosti, které tím příkřeji se vždy k Německu staví, když toto jen o krok ke své jednotě se přibližuje, ustanovily se na tomto plánu. Obě vévodství i dánské dědičné země mají dostati stejnou posloupnost, aby obě vévodství věčně přikovány byly k Dánsku. Pak chtí ujednati, aby příbuzní po meči z rodu Augustenburského a Glücksburského odstraněni byli a, podaří-li se to, vévoda Oldenburský byl adoptován, čehož hlavně Rusko si přeje. Šlesvík nemá vstoupiti do německého spolkového státu, nýbrž s Dánskem společné mezinárodní zastoupení dostati. Šlevičšti mají nyní jako dříve sloužiti při dánském loďstvu, dánský prápor nositi a dánské obchodní politiky účastnými býti, poněvadž bude celní linie zřízena mezi Šlesvíkem a Holštýnem; nejvyšší správa pro Šlesvík má býti v Kodani.

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849