Když bývalo XIX. století

Válka v Itálii

17. leden 1849

Z Říma 17. ledna. Zakročení vojenskou mocí do států římských může se s jistotou předvídati. Z rozličných více méně bezpečných zpráv může se soudit, že se to stane co nevidět. Vojenská moc tato bude nepochybně záležet z Neapolitanů, z najatých Švýcarů jakož i ze Španělů; vůdcem bude generál Zucchi. Jisto jest, že se odřad neapolského vojska od Sory hnul blíže k hranicím; taktéž je jisto, že se na moři u Gaety nachází již několik španělských lodí s vojskem. V Římě nemyslí se na tuhý odpor.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849