Když bývalo XIX. století

Základní práva - závada jednoty říše

4. únor 1849

Jak povědomo, prohlašují některé německé vlády základní práva, která vypracoval Frankfurtský sněm. Avšak mnohé, jmenovitě silnější vlády, otátejí s jich prohlášením. Nedávno stál v Nových Mnichovských novinách článek s nadpisem: „Základní práva - závada jednoty říše".

Zní pak takto: Vlády aby dobrou vůli svou s jednotou Německa daly na jevo, mají si popíliti s prohlášením a v chod uvedením základních od frankfurtského sněmu vypracovaných práv. Tisícero hlasů shoduje se v této žádosti. Ale právě docílení jednoty uvádí se těmito právy v nebezpečenství jak již Hansemann byl pravil. Ony totiž sahají ve mnohé a veledůležité větve správy zemské; všude ale kde se jedná o zachování nebo o zkrácení základního práva, mají jednotlivé vlády státi pod dozorem říšské moci a Němcům, kteří se v těchto právech vidí zkráceni, příslušeti stížnost k říšskému ministerstvu podle okolnosti i ke sněmu anebo k říšskému soudu.

Takováto na větší část odvětví státní správy vztahující se podřízenost přesahá daleko zásady spolkových států jaké se zachovávají v severní Americe a ve Švýcařích; tím se směřuje k docílení jednotného státu. Však ale Rakousko a Prusko na takové výminky nepřistoupí do jednotného státu, aby nejen strany tisku, práva spolkovného, ale stran práva obecního, bytovního, osadního, průmyslního, pak ve věcech náboženských, a vyučovacích, v konskribentních a j. svou samostatnost obětovalo. Bude-li sněm říšský státi na podvržení všech jednotlivých států a jejich vlád pod tak rozsáhlou povolanost říšských ouřadů a říšského sněmu, není nic jistějšího, než že se jednota německá zkazí. Proto uznání a prohlášení základních práv německých není ku prospčchu žádané jednoty německé.

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849