Když bývalo XIX. století

Nová hračka pro malé i velké děti

červenec 1868

Nová hračka pro malé i velké děti V Paříži po boulovardech a v Champs Elysés burcují za posledních dob, na podiv a ustrnutí všech prochazečů, vozíky zvláštního spůsobu, a to rychlostí takovou, že bezděky lidé zastavují se, by se obdivovali smělým „héniochům," z nichž každý sám, svou vlastní rukou a vlastní nohou podivný ten povoz řídí a obrací. Však což - povoz! spíše by se mohlo říci, že to jsou holá kola, dvě v řadě za sebou; nebo tři, jedno v předu a dvě zadní; neboť sedadlo sotva stoji za řeč. Nový tento vozík pro svou ryehlosť dostal jméno velocipede (rychlonožka); podobá se poněkud starým draisinám, jenom že „rychlonožka" udržuje se v běhu přímým tlakem nohou, spočívajících na třemenech s předním kolem spojených. Páni kočí již teď osvědčují znamenitou obratnosť a chladnokrevnosť, se svými „rychlonožkami" proplétajíce se davem tisícerých kočárů a koní tak lehýnce a tak rychle, jakoby byli tělesa vzdušná. Již se také utvořil zvláštní klub velocipedistů, kterýž hodlá nové to umění řádné pěstovati: aspoň bude také mládež francouzská míti néco svého! Klub laskavostí příznivců již má i zvláštní místo, kdež bude moci veřejné jízdy provozovati, a jistý „milovník umění" obětoval ve prospěch věci dobré - cenu 5000 franků! Do klubu mají přistup mladíci z nejlepších domů, a demi-monde, která, se při koňských dostihách tak hnusně roztahuje, z tohoto druhu „sportu" jest přísné vyloučena. Však netoliko Paříž vyráží se tou novou hračkou: kdo cestuje po Francii, může na všech železničných nádražích pozorovali celé haldy takových „rychlonožek", jež se z hlavního města zasílají do všech krajů Francie.

Zdroj: Světozor č. 31, 1868