Když bývalo XIX. století

Smíchov v ouplném květu

4. leden 1849

Kdo před 30 roky v okresu Smíchovském jen několik bídných baráků viděl, nepoznal by nynější fabrické město v ouplném květu. Politický Smíchovský podúřad oznámil povrchně v Pražských německých novinách, že jest Smichov povýšen za město se samostatnými obecními právy; ale málo komu snad bude známo, že udělení těchto práv od JCM. Ferdinanda na ucházení se o ně zasloužilého hraběte Karla Chotka pochází již od 18. března 1835. A tato práva vešla teprv po 13 letech jejich udělení do života zasazením se o to mužů, jimž obecné blaho více na srdci leželo, nežli bývalým filiálním úřadům, které o ně pečovati měli.

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849