Když bývalo XIX. století

Finanční správa

31. leden 1849

Vídeňské Noviny přinášejí výpadky finanční správy za měsíc listopad 1848.

Příjmů bylo 6,329.896 zl. V tom jest

1. directních daní 1,676.840 zl. (gruntovní daň 1,326.812 zl., domovní 228.007 zl., dědiční 3666 zl., osobni 652 zl., živnostní 42.703 zl., aversuale města Terstu 5000, židovská 24.533 zl., příjemní 45.457 zl.)

2. Indirektnich 3,893.620 zl. (potravní 1,142.916 zl., cla 640.530 zl., sůl 466.278 zl., tabák 976 393 zl., kolek 270.692 zl., taxy 48.330 zl., lotterie 173.689 zl., pošta 19.023 zl., cestné, mostné a přepravné 155.769 zl.)

3. Příjmů ze státního vlastenství, pak z hor a mince 164.949 zl. (výnos státních statků 129.449 zl., z prodeje státních statků 11.032 zl., hornictví 72.948 zl., mince 23.150 z!-, aerarní fabriky [nedostávalo se] 39.555 zl., státní železnice [nedost.] 164.949 zl.)

4. Přebytků vývadniho fondu 500.000 zl.

5. Rozličných příjmů: 94.487 (fiskalnosti a odúmrtí 2449 zl., příspěvky z rozličných fondů 9389 zl., vlastenecké dary 8741 zl., rozličné dochodky 73.908 zl.)

Vydání 15,200.429 zl. V tom jest:

1. Stáhli dluh 4,613.026 zl. (Ouroky z úpisů ve víd. č. zúrorčených 4,161.966 zl., ouroky z visícího dluhu 201.656 zl., splacení lotterních půjček 44.134 zl., vyměnění vylosovaných úpisů 6, 5 a 4 ½ petvých 4140 zl., úmluvité vyměnění bezourokých úpisů za sebrání šajnů (papírů víd. č.) banku daných 202.030 zl.

2. Dvůr 347.305 zl.

3. Ministerstvo zahraničních zál. 347.305 zl.

4. Ministerstvo vnitřních zálež. 434.950 zl. Výloh na říšský sněm 121.650 (v tom je vpočten náklad na upravení sněmovních místností ve Vídni 26.650 zl.), veřejná bezpečnost 59.500.zl., stavove provincialní 5800 zl., dalmatským obcím 8000 zl., ústavy náboženské 39.800 zl., ústavy dobročinné 80.500 zl., ústavy očkovní 700 zl., ústavy kriminální 119.000 zl.

5. Ministerstvo vojenských zál. 5,830.260 zl. (Výlohy na vojsko 5,568.300, v tom jest zahrnuto 25.000 zl. vydaných na tyrolskou obranu a nejsou v tom vpočteny výlohy vojenské v L. B. království pak v Uhrách a Sedmihradech učiněné a od těchto zemí placené k upravení spolkových pevnosti 261.960 zl.)

6. Ministerstvo finančních zálež. 762.000 zl. Zemské a okresní komorní správy 164.960 zl., finanční stráž 381.000 zl.; katastr 57.000 zl., výlohy na převoz peněz 860 zl., ztráta na mincích a směnkách s outratami přeražovacími 127.970 zl., rozličné výlohy jiné 22.214 zl.)

7. Ministerstvo učebních zál. 50.600 zl. (Ústavy školní 12.000 zl., ústavy studijní 38.600 zl.

8. Ministerstvo obchodních živnostních zálež, a veř. staveb 1,678.400 zl. (Stavby železnic 1,088.500 zl., stavby silnic 463.705 zl.; stavby vodní 126.195 zl.)

9. Výlohy na všeobecnou správu 1,307.988 zl.

Z celé sumy vydání odpadne na běžné výlohy 10,149.603 zl., na mimořádné 5,051.120 zl.

Porovnajíce výlohy s příjmy zůstane nám schodek 8,870.533 zl.

Schodek tento se zapravil zvláštními dochodky a sice 100.567 zl. Vydáním pětipercentových poukázek na centrální kassu, 123.752 zl. odvody z právnich deposit; 8,500.000 zl. pělipercentovými zálohami z banku na oučet 14milionového kreditu u něho olevřeného.

Zůstal ledy rest 146.225 zl., který se z hotových finančních prostředků zapravil.
Dle státního rozvrhu byl vypočten příjem za měsíc tento8,439.117
vydání13,592.067

Dle toho by vyšel nedochodek5,152.950
 
V porovnáni skutečných výpadků s tímto rozvrhem, byl tedy příjem menši o2,109.221
vydání pak větši o 1,608.362
nedochodek tedy větší o3,717.583

Menší příjem byl zvláště u daně gruntovní o 285.000 zl., u daně domovní o 182.000 zl., u daně živnostni o 155.000 zl., u cla o 303.000 zl., u soli o 592.000 zl., u ostatních indirektnich daní o 223 000 zl., u státního vlastenství o 129.000 zl., u přebytku výsadního fondu o 276 000 zl.

Větši pak vydání bylo zvláště státního dluhu o 271.000 zl., u výloh válečních o 1,075.000 zl. a u nákladu stavebního na železnice o 255.000 zl.

Od c. k. finančního ministerstva
ve Vidni one 31. ledna 1849.

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849