Když bývalo XIX. století

Špatné pivo

3. listopad 1848

Musí-li naši pivovarnici špatné pivo vystavovati?
Svobodu jsme dosáhli, Bohu dika! ale při tom bohužel špatnější pivo, jelikož peněz na víno vytěžiti nelze (pijeme). Odkud-to? Odtud, že naši pivovárníci špatné pivo vystavovati musí. A proč musí? Poněvadž pivovárník každý var piva se škodou prodali musí. K vysvětlení a k stvrzení této pravdy budiž mi volno výlohy sčísti a tuto položili, mnoho-li sládka jeden var piva ku př. 15 sudů čili 60 věder stojí.
 zl.kr.
Na patnáct sudů patřícího sypání 20 českých kórců dle Pražské obilní ceny za 7 zl. dělá dohromady víd. čísla140
Císařská patřící daň z jednoho sudu 2 zl. 50 kr. ve stř., dělá z 15 sudů10652 ½
Chmel, jedna libra slojí 1 zl. 15 kr., tedy na 15 sudů za chmel1845
1 ½ sáhů dříví měkkého na várku, za 18 zl. sáh, dělá27
K sušení dříví neurčím jistou sumu, mnoho-li vypadne; však ale při každém vrchnostenském varu vypadá nejméně10
Obruče a bednářská práce atd. na jeden každý var6
Staršímu chasníkovi neb podstaršímu od jedné várky4
Druhému3
Pomahači4
Smůla na vyžáhnutí nejméně345
Mlynáři od sladu šrotování4
Za jednotlivou várku, čili piva k výstavu připraveného, mimo výživu sládka a jiné výlohy nevyhnutelně při várkách potřebné, musí se mimo dotčené výlohy ještě 2 zl. v. č. na každém sudu přirazit. A protož při 15 sudech30
Tedy veškerý počet v sumě35722 ½

Nyní se musí na dolivky piva 3 vědra odrazit. Aspoň 1 vědro k potřebě domácí pro dělníky atd. To se uděluje zdarma. Z toho vysvítá, že při 14 sudech varu jeden sud za 25 zl 31 4/7 kr. nevyhnutelně prodán býti musí, nemá-Ii pivovárník škodu trpěli. Nekladu tak veliké lásky od sladovnického pořádku, by tolik náchylnosti k národu českému bylo, aby jeden každý fabrikant toho řemesla 4 neb 5 zlatých na jednom každém sudě prodělal, nebo pochybuji, samotni pani sládci mnohý s dítkama zaopatřeni a ne snad všeobecně majetní, žeby jejich náchylnost peníze k proděláni byla.

Jest tedy otázka, kterak možná, aby se při běžící láci zdravé, záživné pivo vystavovati mohlo ? Nikoli. A pak se tážeme, kterak možná, že páni Pražští sládci za 21 i také 20 zl. víd. č. a jiní jinák bez škody sud piva prodávají. Nenít to věru naše věc, tajemství odkrývati, anebo jakých prostředků se při tom užívá, vysvětlovati. Toliko nám líto, že proslulé obecenstvo rozličně podvedeno bývá, a že se na něm naše české přísloví naplňuje: Láce za láci, peníze darmo !

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848