Když bývalo XIX. století

Frankfurter Ober-Postamtszeitung

24. leden 1849

Nedávno zmínili jsme se o podivném nápadu Němců ve Frankfurtě, jak by po Čechách i na Moravě rozšířili tamní noviny Frankfurter Ober-Postamtszeitung. Rozposlali totiž poštou na ukázku číslo do mnohých míst právě takovým osobám, které to považovaly za svou urážku. Jak přišli ve Frankfurtě na jich jména?

Nyní se věc vysvětlila. Ve Frankfurtě nahlédli do ročního sepisu našich obcí a osob, které vyhořevši r. 1847 od assekurační společnosti náhradu dostali, a podlé něho vypsali jméno i stav i domovní číslo.

Není nad německý důvtip!

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849