Když bývalo XIX. století

Vojenské pense

5. únor 1849

V Frankfurtském Journalu nalézáme článek o vojenských pensích, z něhož některá místa zde klademe. Začíná takto: Jsme splnomocněni podati následující nařízení ministerstva války, vydané k polním maršálům hraběti Radeckému a knížeti Windischgrätzovi, které s jásáním uvítáno bude od každého, zvlášlě ale od veškerého cis. rak. vojska.

Při dosavádních předpisech týkajících se vojenských pensí platila zásada, že nikdy vdova i dítky zároveň neměly býti oučastny pense; jen když padl důstojník proti nepříteli, dostala pozůstalá vdova zákonnou pensí bez ohledu na výmínky při zasnoubení; ponechal-li jen sirotky, mohli tito, třeba byli dostatečné jmění zdědili, o pensi se ucházeli. Nyní se v tom stala následující proměna: Padl-li důstojník ve vojně, má se dokázati, je-li vdova k pensi oprávněná čili nic. V prvním pádu dostane zákonnou pensi a každé neplnoleté dítko z milosti dvě třetiny této pense až k dosažení plnoletosti aneb jiného zaopatření. Není-li ale vdova k pensi oprávněná, připadá každému neplnoletému dítěti zákonná pense a vdově jen dvě třetiny. Toto nařízení má platiti od vypuknutí vlašské války r. 1848.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849
[penze, 1849]