Když bývalo XIX. století

Angličané

2. únor 1849

Z Londýna dne 2. února. Ve večerním sezení hořejší sněmovny navrhl lord Bruce odpověď na trůnní řeč. Lord Stanley stěžoval si na to, že v královnině řeči nyní je pouze řečeno: „Královna že si přeje zůstati se všemi cizými mocnostmi v poměrech přátelských," místo aby znělo: „Tyto poměry trvají neporušeny." Zdá se pak, jakoby politika angl. ministrů směřovala k tomu, by Anglicko se všemi druhými mocnostmi padlo do nesvárů. Španělsko bylo hrubě uraženo, a diplomatické spojení s touto zemí je posud přetrženo, Rakousko je zanedbáno, poměr ku králi neapolskému následkem nepovolané intervence, která pro svou polovičatost ani Siciliany nenakloní Angličanům, napnul.

Dále byl proti pomoci diplomatické, která se dala králi sardinskému, aniž toho byl zasloužil, když byl pro své neospravedltelné vtrhnutí do Lombardska potrestán.

Jen s Francouzy stojí vláda v dobrém poměru, ale právě jenom proto, poněvadž se nemíchali do domácích zemských záležitostí.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849