Když bývalo XIX. století

Spor mezi Srby

9. únor 1849

Spor mezi Srby, a to Stratimirovićem a Výborem Karlovickým s jedné a patriarchou Bajačićem s druhé strany, nebude tak brzo vyrovnán, protože, jak patrno, ve sporu tomto dávvné nesrovnalosti k bíledni se dostaly, které se již celý rok od loňských jarních dnů shromážďovaly. Dvě síly zápasejí nyní o vrchní moc v nové Vojvodovině, která, sotva že v život vstupovati počala, již narazila na ostré ouskalí domácích různic a nesvárů, které bohužel v národu slovanském odjakživa a u Srbů zvláště až nazbyt bývaly k nalezení.

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849