Když bývalo XIX. století

Smýšlení obyvatelstva Vídně

6. únor 1849

Z Vídně 6. února. Smýšlení zdejšího obyvatelstva jest denně popudlivější, a zdá se, že z něho nic dobrého nevypadne. Civilní strana jest rozhořčená nad ustavičnými ortely vojenské komisse, a vojsko zase jest náramně popuzeuo proti civilní straně pro ustavičné attentaty na bezživotí vojáků. Takovým spůsobem jest propast mezi oběma pořád větší a přátelské spojení nezdá se býti možné pro nynějšek. Mělo-li by to opět k nějakému nějakému sražení přijíti, byly by následky opravdu strašlivé. Stav obležení jest pořád traplivější, a není se nadíti, že bude brzy vyzdvižen. Mnozí to sice myslí, poněvadž prý Velden půjde, co komandující do Čech, a Hammerstein, klerý není tak přísný jako Welden, přijde na jeho místo; to jest však jenom klamné myšlení.

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849