Když bývalo XIX. století

Co proti choleře

9. únor 1849

Zdravotní komisse odporučujě proti choleře následující obezřetnost: Proti běhavce neužívej domácích prostředků, tím méně, jsou-li palčivé. Jak běhavka vypukne, hned lehni do postele a nejez nic jen lehkou masovou polívku, nepí nic než vodu. Bez odkladu povolej lékaře. Všechny ve veřejných listech schválené prostředky se ukázaly co neužitečné, ba co škodlivé, proto na ně nedbej. Mírnost v jídle a pití se vždy odporoučí, vláště v nakažlivé nemoci. Varuj se nastuzení tím více, jsi—li uhřát. Mírně se procházej v čertvém povětří. Choď časně spát a střez se nočního toulání a hýření, tělo oslabujícího a v chorobu uvrhujícího. Mírně užívej pálených nápojů. Vpouštěj zdravé povětří do sednice. Zachovej pokojnou mysl.

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849