Když bývalo XIX. století

Moravské nápisy

10. únor 1849

Zdaliž pak se ale v tom našem milém Brně dočkáme jednou nějakého moravského nápisu na veřejných místech aneb nad krámy kupců a řemeslníků? Pořád se povídá, že to moravské tolik platí jako to německé, že je Moravec takový pán jako Němec, a však při nápisech pro obecenstvo posud nikdo tu rovnost skutkem nevyznává. Dobrým příkladem měli by tu předcházeli přede vším kněhkupci majíce ve skladech svých knihy, určené téměř výhradně pro Moravce. Zajisté pěkně by jim to slušelo, a nebyla by to špatná spekulace, kdyby si nyní vyvěsili na př. nápis v oči bijící (ne někde v koutku při zemi), že jsou u nich k dostání „české knihy gymnasialní", o nichž, že vyšly, studující zdejší posud nic nevědí.

Zdroj: Národní Noviny č. 35, 10.2.1849