Když bývalo XIX. století

Státní dluhy

13. únor 1849

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem 1100 mil. zl., Španěly 930 mil. zl., Rakousko 840 mil. zl., Prusko 300 mil. zl., Portugály 280 mil. zl., Neapolsko 260 mil. zl., Belgie 250 mil. zl., Dánsko 180 mil. zl., Sicilsko 140 mil. zl., Toskánsko 130 mil. zl., Papežská země 80 mil. zl., Řecko 70 mil. zl. Bavory 30 mil. zl., Brémy 60 mil. zl., Frankfurt 10 mil. zl., Hamburk 111 mil. zl. stř.

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849