Když bývalo XIX. století

Státní dluhy

12. únor 1849

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto dějiště našeho znovunarození politického, jest od vlády zvláště k tomuto cíli prozatím najata a zřízena. Větší polovice jest amfitheatrálně pro posluchačstvo přistrojena a menší povýšená část pro saud samý. Tato poslednější jest velmi vkusně zřízena: zábradlí dělí ji od posluchačstva, naproti zábradlí zrovna v prostředku jest veliký stůl pro úřad. Po obau stranách tohoto při dvau zvlášlních stolkách sedí na levici zástupce státní, na pravici písař auřední. Po pravé straně jest dvanáctero sedadel pro porotu a po levé sedadlo obžalovaného; za ním místo pro všechny ty porotníky, kleří sice povoláni byli, avšak nesaudějí. Pro žalobníka byl stůl na levé straně mezi úřadníky a mezi zábradlím ustanoven, při samém zábradlí po obau stranách lavice pro svědky.
...
...

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849