Když bývalo XIX. století

Vůdci vojska císařského a maďarského

16. únor 1849

Není pochybnosti, že Srbové tak jak vojvodovinu proti Maďarům hájili, stejně statně i na Košuta udeří. Podobá se, že rak. vojsko nyní po přestávce a méně šťastných pokrocích se tří stran na Debrecín udeří, s jihu Srbové, od scveru Šlik, od západu bán. Hlavní stan z Budína bude přenešen do Solnoku. Brigada Neustaedterova přirazila po Dunaji dne
...
Jak Maďaři stoji, jistých zpráv nemáme; nepochybno ale jest, že ještě s velikou silou rakouskému vojsku postaviti se mohou. Znamenitý úkaz je ten, že v jejich čele nyni většina vůdců jsou Slované. Generál Bém, Polák, svým udatenslvím a zkušeností Sedmihradsko skoro celé císařským z rukou vyrval; na místo Perczela tak přejal vůdcovství Debinski, Polák, a stojí nyní proti Windischgrätzi; na místo Mészarose velí sboru proti Šlikovi Klapka, jméno jistě slovanské.

Vojsko císařské, z většiny slovanské, stojí pod vůdcemi nejvíc německými; vojsko maďarské zas pod vůdcemi slovanskými. Divná to ironie osudu!

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849