Když bývalo XIX. století

Sedláci, polosedláci a chalupníci

17. únor 1849

Za sousedy byli považováni sedláci, polosedláci a chalupníci, totiž oni, kteří byli v držení rolí. Mylně se od mnohých chalupníci považuji za baráčníky neboli domkáře. Tito a podruzi jsou bez polí, kdežto chalupník má své role. Domkáři jsou dvojí, kteří na obecním gruntě mají vystavěno a k obci každoročně míšenskou kopu (1 zl.) odvádějí. Za to že stojí na obci, měli jen 12 dní roboty. Druzí, kteří na panském gruntě mají vystavěno, 26 dní, místem i více robotují. Tito poslední z většiho dílu z novějších časů pocházejí a proti vůli obcí se stavěli.

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849