Když bývalo XIX. století

Obecný směnečné právo

23. únor 1849

Vídeňské noviny Ostdeutsche Post přinášejí důležitou listinu z Frankfurtu, týkající se totiž zavedení u nás obecného směnečního práva německého, na němž ve Frankfurtě se strany Rakouska pracoval dvorní radda Haiszler. Jeden článek tohoto zákonu zavdal však brzy důvodné obávání: poněvadž totiž podle §.1. každý směnky vydávali smí, kdo vůbec právně platné smlouvy uzavírati může. Tím by byly zdviženy posavádní zákonní překážky, vydávati solosměnky ve spůsobě papírových peněz. Následek toho by byl, žeby si každá společnost akcionářská nadělala takovýchto papírů, a žeby se jimi náš beztoho papírem přepožehnaný peněžní oběh ještě více zaplavil.

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849