Když bývalo XIX. století

Kláštery v Rakousku

23. únor 1849

Province rakouské (vyjímaje Uhersko) počítají dle nově zavedené konskripci 766 mužských klášterů, 27 rozličných řádů s 10.354 mnichy, a 157 jeptišských klášterů, 29 rozličných řádů s 3661 jeptiškami. Spočítáme-li všechny duchovní osoby, vyplývá pro celý objem monarchie bez Uherska suma 66.427 osob.

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849