Když bývalo XIX. století

Záležitosti Kaimova

24. únor 1849

Zdejší německé noviny Const. Blatt aus Böhmen mají ve večerní příloze dne 21. února v dopisu z Vídně zprávu, že Palacký a jiní čeští deputovaní za příčinou záležitosti Kaimovy sněm opustiti chtějí. To prý žeby byla ouskoprsost Čechů, kteří to nemohou zapomenout, že by na Kaimově místě byl snad zvolen Čech. Ale prý jest ještě jiná příčina — praví dále onen dopisovatel — Palacký prý nemůže zapumenout porážku, kterou utrpěli Čechové v konstitučním výboru. „Mnohé z jejich partikularistických plánů tím propadly. Čistý Oesterreicherthum tam zvítězil a bude vždy ve většině od té doby, co Levice obrátila zrak svůj od Frankfurtského idealismu k rakouskému realismu." Tak končí onen dopisovatel.

Posuď každý sám, jestli by našinci čtoucímu takovou věc žluč nepřekypěla, a v takové chvíli nazvali jsme za to Const. Blatt bezcharakterními novinami.

Redakce Const. Blatt se na nás proto rozmrzela a vylila proti nám několik řádků do včerejšího svého listu. Musíme se tedy ospravedlnit a napravit, co se napraviti dá.

Předně jest jisto, že Palacký mandát nesložil a jak doufáme ani nesloží, což by mu v nynější době ani svědomí nedovolilo. Každý zajisté ví, že hlavní návrh foederační konstituce, o kterém velkou naději máme, že ve sněmu projde, pochází od Palackého, a tu by nebylo rádno, v nejhlavnější době opustiti sněm.

Za druhé jest věc jistá, že si Čechové z té porážky, kterou v konstitučním výboru foederace utrpěla, pranic nedělají. Konstituční výbor není sněm, a Čechové napřed vědět mohli, že konstituční výbor bude centralistický. Proto se ve Vídni hned tak statečně bránili proti sestavení takového výboru, kde každé gubernium, byt i sebe menší, 3 hlasy má, tak že Čechy a Halič, kteréžto dvě země mají ve sněmu polovičku všech hlasů, v konstitučním výboru jen dohromady 6 hlasů mají proti 24. Tím se také stalo, že v konstitučním výboru více Němců a tudy centralistů sedí, než by náleželo, nebo ku př. Horní a Dolní Rakousy menší než Čechy mají tam 6 oudů a Čechy jen 3!! — Proto musí být tento výbor centralistický, ale sněm bude jinak mluvit, než výbor.

Co se za třetí čistého Oesterreicherthumu a českých partikularistických (odlučujících se) plánů týče, bylby p. dopisovatel z Vídně a s ním p. redaktor Klučák lépe učinil, kdyby byl jmenoval kominíka kominíkem a nezahaloval ho do kouzelných titulů. To ví každé dítě slovanské, vlaské, maďarské a rumunské, že ten čistý Oesterreicherthum je sprostým slovem řečeno: němectví. A nedáme se také žádným novým jménem ošiditi a zůstaneme věčně partikularisté! Ano — co bychom to neřekli — my všichni Slované, Vlachové, Maďaři, Rumunové jsme a zůstaneme partikularisté, a nejhorší věc při tom je ta, že je nás v Rakousích šestkrát tolik co Němců, a že tedy svůj „kanibalský partikularismus" nepochybně provedeme. Při tom zůstaneme vždy dobří přátelé Němců, ale jak říká sám Němec: „Drei Schritt vom Leib!" (t. j. po česku: Já pán, ty pán!)

Že jsem nazval Const. Blatt bezcharakterním, nepokládám si za velkou vinu: to řeklo předemnou lidí na tisíce, a ne proto, že Const. Blatt nedrží s českými poslanci a s Pravicí. Bezcharakterním se nazývá ten, který dnes chválí foederaci, zejtra centralismus; dnes drží s Němcu zejtra se Slovany, který není ani horký, ani chladný, ani slaný, ani mastný, nýbrž pro lepší jistotu, drží se všemi, až se ukáže, kdo vyhraje. Takoví páni sice říkají, že jdou prostřední cestou, ale sprostý, upřímný člověk by jim odpověděl: že psi ocas také jde prostřední cestou. Za našich časů musí každý veřejně s některou stranou držet, a kdo to nečiní, jest buď chytrák, čekající, až kdo vyhrá, aneb dobrák ale již příliš veliký, jak říkáme hustý, který sám neví, komu by vlastně měl dát za pravdu. A novinám, které jsou takové, říkáme bezcharakterní.

Karel Havlíček Borovský

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849