Když bývalo XIX. století

Přátelům hudby odporučujeme časopis Cecilie

24. únor 1849

Všem přátelům hudby odporučujeme časopis „Cecilie" od p. J. Krejčího vydávaný. Obsahujeť theoretické články o hudbě s důkladnou obeznalostí psané — pak dopisy hudebních záležitostí se týkající, kritiky o koncertech a zpěvohrách, písně k skladbám spůsobilé, a pak i novelly a rozličné na nejnovější úkazy v životě hudebním vztah mající zprávy. Časopis „Cecilie" jest jaksi novuzrození od Fr. Škroupa před několika lety redigovaného „Věnce", a representuje sám jediný nyní naši literaturu hudební, a to sice došti důstojným spůsobem. Dosud vyšly dvě hudební přílohy, varhanní skladby totiž a tři mužské sbory, na kteréž zvláště příznivce české hudby upozorňujeme. Jeden jest od kapelního mistra Tauwitze a vyniká svou jemností; druhý od J. Wiesnera nadepsaný: „Válečná" upomíná slohem svým na rázné naše husitské písně; třetí jest od redaktora samého. Skladba je, jako vše, co nám dosud Krejčí podal, důmyslná a zdařilého dramatického rázu. Mimochodem podotýkáme, že se Krejčí nyní skládáním české opery zanáší; můžeme se nadíti, že bude mít trvanlivější ceny, než naše dosavádní tři zpěvohry: Dráteník, Oldřich a Božena a Zižkův dub.

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849