Když bývalo XIX. století

Zprávy z Milána

24. únor 1849

Vlachové. Večerní příloha Vídeňských vládních novin dne 28. února přináší z Milána od 24. února tyto zprávy: Karel Albert jest podle nejnovějších zpráv z Turína v zoufanlivém stavu. Klubby zuří a žádají, aby uznána byla římská republika. Veliké demonstrace lidu se přihodily a ministerstvo Giobertiho jest změněno. Piemontská armáda, klerá jedině ještě mocnářství drží, jest, jak ze všech zpráv vysvítá, proti jednání vojenské revoluční strany, a od několika již dní, co se zprávy z Turína o tamějším stavu rozšiřují, utíkají přemnozí z armády.

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849