Když bývalo XIX. století

Zprávy z Milána

2. březen 1849

O letošních vánocích měli křesťané v Alexandrii (v Egyptě) potěšení slyšeti hláholy velkého zvonu nedávno od jezovitů v tomto městě zhotoveného. Jeť to první zvon slyšený v říši otomanské; vděk za to liberální politice Mehemeda Aliho.

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849